Příspěvky

Feng Shui v červnu 2023

Obrázek
Na nadcházející dny se dá dívat z různých úhlů – a čím více těchto úhlů jsme schopni vidět, tím objektivnější pohled můžeme mít. Pohled optikou numerologické mřížky, se kterou pracujeme v tradičním Feng Shui při metodách Letící Hvězdy, je jedním z nich, a tak se pojďme podívat na to, co nám tyto konstelace říkají.

Linie „Smrt a Prázdnota“ ve Feng Shui

Obrázek
V tradičním Feng Shui a čínské astrologii jsou směry velmi důležité. Jejich význam je patrný již v prvopočátcích formování čínské metafyziky, kdy příznivé a nepříznivé je spojeno se znameními přicházejícími z různých směrů. Typickým příkladem je např. jisté „ptačí orákulum“, které bylo populární již ve 2. st. před naším letopočtem a kde se uvádí, že ozve-li se vrána brzy z rána z jihu, znamená to, že dary budou přijaty, pokud se tak stane dopoledne, znamená to déšť, v poledne hádku, v podvečer nepříjemnosti, a pokud z jihu uslyšíte vránu večer, je to předznamenání soudních sporů (Derek Walters, 2. kap.).

Čtyři šťastné Hvězdy tradičního Feng Shui pro rok 2023

Obrázek
Mnoho lidí, kteří se zajímají o tradiční Feng Shui, ví, že rok co rok praktici zveřejňují varování před určitými oblastmi, kde se usadily neblahé vlivy v tom kterém roce. O vlivu a postavení „Žluté pětky“, „Třech zabijáků“, nebo o postavení „Velkovévody Jupitera“ a jeho kontra pozici jste mohli číst i na mém webu, ale já bych vám dnes rád přinesl informace o čtyřech pozitivních Hvězdách, které jsou v tradičním Feng Shui prospěšné.

Usazení Žluté pětky pro rok 2023

Obrázek
Je už zaběhnutým pořádkem, že jednou z věcí, kterou si lidé ve své režii sami často kontrolují, je usazení neblahé Hvězdy jménem Žlutá pětka. Děje se to opět s příchodem nového roku, a přestože mnozí ne vždy dobře vědí, jak na to, a nakonec ani to, co s ní, je častým námětem článků při rozboru toho, co nám nadcházející rok přinese. Pojďme se tedy na tento koncept pocházející z metody Letící Hvězdy blíže podívat.

Feng Shui pro rok 2023 – Tři zabijáci (San Sha)

Obrázek
Každý rok se prozkoumává několik vlivů, které v tradičním Feng Shui mění svoji polohu, abychom správně určili směr, ve kterém působí, a mohli tak jejich vliv buď eliminovat, nebo využít. V předešlém článku jsem popisoval pozici a vliv Velkovévody Jupitera a jeho kontrapozici zvanou Sui Po. V tomto článku se podíváme na vliv označovaný jako San Sha a překládaný jako Tři zabijáci.

Feng Shui pro rok 2023 - Velkovévoda Jupiter

Obrázek
Každoročně na počátku nového čínského roku dochází k určitým změnám v čase, které se v čínské metafyzice promítají také do prostoru. Proto se praktici tradičního Feng Shui koncem jednoho roku a počátkem druhého dívají do stavebních plánů a Feng Shui tabulek, aby určili případné změny, které ten který rok pro daný prostor přinese a jak se tyto vlivy promítnou do života jeho obyvatel.

Úklid a tradiční Feng Shui

Obrázek
Často dnes slyšíme a čteme, jak je důležité pro dobré Feng Shui mít doma uklizeno. Od té doby, co Japonka Marie Kondo v roce 2014 začala publikovat své knihy o minimalistickém přístupu k úklidu, začali se někteří lidé kolem Feng Shui chovat, jako by objevili svatý grál a do té doby snad neuklízeli.