Úklid a tradiční Feng Shui


Často dnes slyšíme a čteme, jak je důležité pro dobré Feng Shui mít doma uklizeno. Od té doby, co Japonka Marie Kondo v roce 2014 začala publikovat své knihy o minimalistickém přístupu k úklidu, začali se někteří lidé kolem Feng Shui chovat, jako by objevili svatý grál a do té doby snad neuklízeli. Na webech se publikují články o úklidu podle Feng Shui, nebo návody, jak se zbavit nepořádku podle Feng Shui – na podobná témata jsou některé ženy schopny sepsat i celé knihy. Ono vlastně ale nejde o úklid v běžném slova smyslu. Není bez zajímavosti, že tyto myšlenky přišly z Japonska, které je svým způsobem kolébkou minimalismu. Pojďme se na toto téma podívat trochu s nadhledem a ukázat si, jak to v tom Feng Shui vlastně je.

Orientální a speciálně japonská kultura je velmi odlišná a může nás v mnohém inspirovat. Je také nezpochybnitelné, že až na výjimky se cítíme dobře v prostředí, které chápeme a definujeme jako čisté a uklizené. Je ale fakt, že každý chápeme tyhle pojmy rozdílně, což je dáno naším naturelem a kulturou. Místo, kde žije a pracuje tvůrčí umělec, bude dost odlišné od místa, kde pracuje účetní. Vyžaduje to podstata věci. Extroverti budou mít svůj byt nebo dům zařízeni rozhodně jinak než introverti. V čínské metafyzice rozeznáváme 5 základních druhů lidí a díky dělení na jin a jang máme vlastně 10 různých osobnostních typů. Lidé Kovu, nebo ti, u kterých energie Kovu hraje velkou roli, jsou obvykle pořádkumilovnější než ostatní. Oni jdou totiž primárně po řádu, pořádku, struktuře, mřížce a systému. Dobře se jim v tom žije, a proto je také jedou z jejich hlavních dovedností posuzování a hodnocení. Viděno touto optikou, můžeme Japonce označit za národ se silnými kovovými atributy.

Lidé Dřeva mají v sobě dost kreativity, a tak jim bývá příjemné, když je prostředí, kterým se obklopují, inspiruje. Lidé Ohně se zas trochu rádi předvádějí, a tak mohou balancovat na hraně kýče a okázalosti. Ti zemští mají zase kolem sebe rádi atributy hojnosti, prosperity a blahobytu. Takhle bychom mohli na základě symboliky definovat každý jeden z deseti osobnostních typů. Potkat se s čistým osobnostním typem je prakticky nemožné, a tak se v každém z nás promítá větší nebo menší množství osobnostních charakteristik, což spoluutváří naši osobnost. Je zcela v pořádku, že někdo inklinuje ke sterilní čistotě víc než ostatní, stejně tak, jako že jsou typy osobností, které si chtějí zkrášlit byt množstvím všelijakých tzv. lapačů prachu z dovolených. Známe asi všichni takovéto příklady ze svého okolí.

Pořádek a čistota jsou tedy do značné míry věc subjektivní a koukáme na ni každý tak trochu jinak. Náš dům či byt je pak tedy víceméně odrazem nás samotných, tedy naší osobnosti, ale i našeho životního stylu. Vždyť kdo by neznal ty domy a byty, kdy se v obývaném prostoru projevil koníček jeho majitele. Obrazy a uměním počínaje, přes všemožná akvária a terária, výstavky modelů, dýmek, zbraní a panenek (to byla vcelku strašidelná expozice), knihoven přeplněných knihami, až třeba k motorkám (ano – v bytě i motorku namísto garáže), a kdo ví, čím konče. Pro jednoho skvělé, pro druhého nepořádek. Být obklopeni věcmi je přirozené. Pokud snad v bytě nenajdeme žádné osobní věci obyvatel, máme pocit, že tam lidé nejsou doma. Takový prostor je spíš hotelovým pokojem než domovem. Přílišný minimalismus, stejně jako přílišné hromadění věci, nám může signalizovat jistý atypický rys osobnosti hraničící s duševní chorobou. Jistě i vy si vybavíte příběhy lidí, kteří svoje byty zaplnili tak, že jejich vyklízení po jejich smrti vydalo na mnoho kontejnerů odpadu.


Hromadění věcí nás jednoznačně odkazuje ke kvalitám jinu, a tedy na potřebu stability a zázemí, kdy v opozici k tomuto stojí jangový projev starodobých i novodobých nomádů, schopných žít jen s tím, co v nadsázce sbalí do kufru. Hraje tedy úklid nějakou roli ve Feng Shui? Jak se spojuje s učením Feng Shui? De facto nijak zásadně, ale přesto zde můžeme najít styčné body – a určitě se zde můžeme inspirovat k zamýšlení se nad vlastním životem a tím, co máme a nemáme rádi. Důvod, proč někteří začali úklid jako fenomén začleňovat pod učení Feng Shui, je dán ne zcela správnou představou o proudění životadárné energie Qi, což je svým způsobem základní teze Feng Shui. Qi (čchi) by opravdu měla proudit, nikoliv stagnovat. Její pohyb by měl být mírný, pozvolný jako mírně tekoucí řeka, nikoliv rychlý jako poryv vichřice. Aby mohla Qi proudit, musíme však vědět, odkud a kam se pohybuje, a jak vlastně vypadá. Životadárnou Qi totiž bohužel mnoho lidí ani není schopno zavnímat, natož aby měli představu o tom, kde se bere, jak se pohybuje, jak pulzuje a jak se během roku proměňuje. V této oblasti panuje mnoho mylných představ a z nich vyrůstajících doporučení. Na téhle základní úrovni má tedy úklid jistou míru vztahu k Feng Shui, protože aby se mohla Qi pohybovat, potřebuje k tomu mít také prostor. Byt příliš zaplněný věcmi je vlastně zdrojem stagnace. Hmota je jinová kvalita, které s sebou tuhle stagnaci přináší, a hodně věcí v prostoru jen tento aspekt umocňuje. Možná se tedy stačí jen zamyslet, zda se nám v tom kterém prostoru volně dýchá a dá se v něm přirozeně volně pohybovat. Pravidlo, že střed má být volný ve smyslu prázdný při zařizování interiéru, je pak jedním z mýtů, které jsem zmínil. Toto pravidlo totiž přináleží hlavně exteriéru starých čínských atriových domů, kdy vnitřní atrium bylo místem, kde se shromažďovala Qi toho daného domu, který měl jen jedny dveře do ulice, ale žádná, nebo jen sporadická malá okna do okolního světa. Byl totiž koncipován jako jakási pevnost proti lupičům. Podobně je to s názorem, že postel nemá mít úložný prostor, a že pod ní má být volno, aby zde mohla Qi volně proudit. Pokud postel neleží v průvanu (což je nežádoucí), žádná čchi pod ní neproudí, a ani není důležité, aby zde proudila. Mimochodem, každý, kdo kdy vlezl pod postel, ví, o čem mluvím. Protože ani nepotřebujeme, aby Qi (čchi) jako taková proudila do spíže, kumbálu nebo sklepa na uhlí, a stejně tak není pro dobré nebo špatné Feng Shui vůbec podstatné, zda máte ve skříni spoustu oblečení nebo ne. Fakt, zda máte jednu jídelní sadu nebo tři, nemá na Feng Shui jako takové vliv. Něco to však vypovídá o vás a vašich potřebách, jak jsem se již zmínil o pár řádků výš.

Ve Feng Shui totiž přiřazujeme domům a bytům na základě analýzy prostoru určitý spirituální vliv, který mají na náš život. Jsou domy přinášející nemoci, hádky a krach, jako jsou domy podporující štěstí, zdraví a bohatství. Většina domů je mixem těchto vlivů. Vliv všech domů je dán rokem, ve kterém byly postaveny, a osou, která je protíná. Takže pro příklad – dům postavený roku 2014 v ose severozápad–jihovýchod má z podstaty věci velkou inklinaci k požáru a nedorozumění mezi ženami, ať je v něm uklizeno nebo není. Úklid, v tom smyslu, jak je obecně chápaný, i tak, jak je představený Marií Kondo nebo vyznavači minimalismu, tuto charakteristiku nemůže změnit. Metody, které používáme k potlačení nebo zesílení vlivů, které dům má, jsou pak v tradičním Feng Shui totiž jiného druhu.

Představy, že když si vytřídíte šatník, že ono riziko požáru na metafyzické úrovni zmizí, je mylná. Smysl a význam Feng Shui leží prostě v jiných věcech a pracuje s jinými nástroji. Přesto je dobré uklízet a udržovat svůj životní prostor v čistotě. Je dobré podívat se na svůj životní prostor nezaujatým okem. Odosobněně. Mnohé vám totiž poví o vás samotných. Symbolika životního prostoru nás vede k hlubšímu porozumění toho, kým jsme. Není náhodou, že si volíme nějaké barvy a jejich kombinace, nějakou strukturu povrchu i symboliku doplňků. To vše je jistým odrazem naší duše. Protože platí staré metafyzické pořekadlo, že „jak nahoře, tak dole“, platí také pravidlo, že „jak uvnitř, tak venku“. No a tak nám poznání toho, v jakém prostředí žijeme, pomůže porozumět tomu, kým jsme, nebo kým se můžeme stát.

Dalším krokem na této cestě pak je to, že pokud změníme vnější prostředí, postupně se změní také to prostředí vnitřní. Je to stejné jako s oblečením. Své chování přirozeně podřídíme oblečení, které máme, pokud dovedeme rozlišit mezi společenským a pracovním oděvem. Gentleman nebo dáma z podstaty věci se i v pracovním budou chovat galantně, ale při dlouhodobém použití takového oblečení se i jejich chování změní. A funguje to i naopak. Jakmile se ze sportovního oblečení oblečeme do společenského oděvu, jako bychom šli na recepci ke dvoru britské královny, přirozeně pak situaci a oblečení přizpůsobíme i chování.


Tento fenomén zevnitř ven a z venku dovnitř jde velmi dobře použít, pokud jsme schopni s ním pracovat na vědomé úrovni. Prvním krokem k vědomému použití je nadefinování si toho, co máme a co nemáme rádi. Co se nám líbí, co nelíbí. Druhým krokem je odpověď na otázku „Proč?“. Důvod, proč něco máme nebo nemáme rádi, totiž může být mnohdy velmi iracionální, a to nejen pro traumata z dětství. A tím třetím je pochopení symboliky věcí, které vidím a popisuji, a tedy jakýsi překlad do metafyzického jazyka. V této rovině není prostor na úvahy, co je dobré a co špatné. Zde totiž nejde o tyto kvality a dobré nebo špatné zde neexistuje, a to ani tehdy, když váš puberťák přijde s tím, že chce vymalovat na černo. Smysluplnější je totiž najít odpověď na otázku, proč k tomu inklinuje, a co je za tím. Nejméně užitečné je totiž odbýt takovou situaci poukazem na pubertu a přejít celou situaci bez hlubšího zájmu. Korunou pak je prosadit si svoje představy o životě našeho dítěte silou rodičovské role.

Pokud se v prostoru povede skloubit příznivé vlivy tradičního Feng Shui a dobré psychologické aspekty prostoru, pak teprve můžeme hovořit o dobrém Feng Shui. Tyto dvě věci totiž nejsou spojené nádoby, ale obě se podílí na tom, co bychom označili jako dobrý životní prostor – a tedy zjednodušeně dobré Feng Shui. Propojit obě tyto oblasti, z nichž nás každá učí jiný pohled na prostor a jeho důsledky v našich životech, bude ještě trvat, ale cesta již započala, a to, že o nich píšu, je toho dokladem.


Zanechte mi tu váše postřehy k tomuto tématu...

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Čtyři šťastné Hvězdy tradičního Feng Shui pro rok 2023

Feng Shui v červnu 2023

Feng Shui pro rok 2023 - Velkovévoda Jupiter