Feng Shui pro rok 2023 - Velkovévoda Jupiter


Každoročně na počátku nového čínského roku dochází k určitým změnám v čase, které se v čínské metafyzice promítají také do prostoru. Proto se praktici tradičního Feng Shui koncem jednoho roku a počátkem druhého dívají do stavebních plánů a Feng Shui tabulek, aby určili případné změny, které ten který rok pro daný prostor přinese a jak se tyto vlivy promítnou do života jeho obyvatel.

V tradičním Feng Shui totiž propojujeme a hledáme soulad mezi věcmi. Domem s jeho uspořádáním a koncepcí. Prostředím, kde daný dům stojí, jeho obyvateli a aktuálním časem. Tyto čtyři věci vytvářejí ono tajemné Feng Shui, které může být dobré, nebo špatné. Tím základním, co se v tradičním Feng Shui sleduje, jsou tři vlivy.

Umístění Velkovévody Jupitera – Hvězda Tai Sui


Planeta Jupiter je v čínské metafyzice velmi významná, protože nám pomáhá definovat kvalitu jednotlivých dvanáctiletých cyklů v čase. To, že máme roky přiřazeny k jednotlivým znamením, je dáno právě polohou planety Jupiter na obloze. Pro rok 2023 je oním regentem znamení Zajíce. Znamená to tedy, že na speciálním Feng Shui kompase, kterému říkáme Lo-pan, najdeme planetu Jupiter v oddíle, kde leží znamení Mao. V roce Koně bude v oddíle pro znamení Wu atd.

Hala se všemi 60 ti Tai Sui v taoistickém chrámu

Daný oddíl odkazuje na fragment nějaké světové strany. Třeba rok 2023 je rokem Zajíce a ten je na tomto speciálním kompase spojen se světovou stranou východ, ale abychom byli přesnější, jde o tzv. „východ 2“. Tzn., že východ jako jedna z osmi klasických světových stran má 45 stupňů a V2 tvoří jen třetinu z tohoto celku, tedy 15 stupňů. V našem případě jde o rozmezí 82,5 stupně až 97,5 stupně. V tomto momentu je důležité být přesní. 82 stupňů nebo 98 stupňů už prostě patří k něčemu jinému – ovládá je jiné znamení, a pokud chceme pracovat v tradičním Feng Shui, musíme akceptovat tuto skutečnost.

Víme-li už, v jakém sektoru kružnice se letos nachází Velkovévoda Jupiter, je už celkem snadné nastavit všechny potřebné věci v individuálním Feng Shui. Umístění velkovévody Jupitera nás informuje o aktuálním směru, ze kterého tento rok přichází jistý druh energie. Možná se to zdá přehnané a nadnesené, ale staří mudrcové vypozorovali, že jisté směry jsou pozitivní a jiné negativní. Např. u nás ve střední Evropě, konkrétně v České republice, převažují SZ větry a tedy déšť přichází nejčastěji touto branou. Pokud však přichází bouřky z jihu nebo JV, je pravděpodobné, že půjde o bouřky se silným ničivým potenciálem a tedy můžeme očekávat živelní katastrofy, jako je ničivý vítr a záplavy. Směr je prostě ve Feng Shui důležitý.

Známe-li tedy směr, ve kterém leží pro daný rok Velkovévoda Jupiter, víme, kde sedí Tai Sui, jak se ono „božstvo“ nazývá, a tím známe i opačné, protilehlé božstvo Sui Po. V tradičním pojetí Feng Shui se má za to, že není dobré hledět velkovévodovi směle do tváře. Tedy nedoporučuje se čelit tomuto směru. Tedy neměli bychom se při důležitých aktivitách dívat tím směrem. Jako příklad nám může posloužit například pracovní stůl. Pokud během své práce sedím a hledím v roce 2023 přímo na východ, jde o nepříznivé postavení. Je to dáno tím, že sedím a hledím velkovévodovi přímo do tváře a traduje se, že takovéto troufalé chování toto božstvo nemá rádo a člověka, který takto jedná, stihne nepřízeň osudu.

Chápu, že se to mnoha lidem s dnešním pohledem na život bude zdát přehnané a pověrečné, ale berte to jako jisté obrazně symbolické vyjádření hlubšího metafyzického děje. Světové strany jsou prostě dané a to, že v různých směrech leží různé vlivy, je fakt, se kterým můžeme sice polemizovat, ale změnit ho nedokážeme. Tak, jako je pro nás lepší sedět zády ke zdi, protože to u nás spouští pocit stability, který se příznivě projevuje na naší soustředěnosti, je lepší sedět k velkovévodovi zády.

Pokud to děláme, hledíme do protilehlého směru. Ten se v tradičním Feng Shui nazývá Sui Po. Jde o kontrapozici k Tai Sui a směr, odkud přicházejí problémy. Obraz, který byste si o této situaci měli udělat, je takový, že je lepší čelit výzvám přicházejícím ze směru Sui Po s ochranným božstvem za zády, než kdyby byla situace opačná. Tai Sui nám totiž pomůže. Jako by představoval sílu a ochranu předků, kteří nám kryjí záda. To znamená, že ten směr, kterým hledíme během našich pracovních aktivit, je důležitý a dbáme na to, abychom nečelili Velkovévodovi Jupiterovi. Jde o cca 15stupňovou výseč, což je na krátkou vzdálenost celkem úzký sektor. Proto je, pokud se nám taková situace stane, příznivější trochu natočit stůl nebo vytočit židli, abychom eliminovali tento jeden ze zásadních rizikových faktorů.

Pokud řídíme autobus, roznášíme poštu, sedíme u pokladny nebo stojíme u soustruhu, nemá smysl se tímto zabývat. Pokud ale sedíme za stolem v práci (účetní, architekt, prodejce, IT technik, a mnoho dalších) a jsme s tím směrem vlastně konfrontováni celkem výrazně, stojí úprava sezení a směr, do kterého budeme tento rok hledět za překontrolování a případnou úpravu. Přitom to nechce tolik.

Kdybych měl tedy shrnout doporučení stran Velkovévody Jupitera pro rok 2023, překontrolujte si do jakého směru se díváte při práci nebo při dalších vašich důležitých činnostech. Pokud se díváte směrem přesně na východ (82,5 až 97,5 stupňů) snažte se, pokud to jen jde, posunout svou pozici do výhodnějšího postavení. Ideálně byste měli sedět čelem přímo k západu.

V dalším článku se podíváme na San Sha, tedy Tři zabijáky a jejich vliv ve Feng Shui a v posledním na Hvězdy magického čtverce. A pokud vás zajímá jak prostor, kde žijete, a jak ovlivňuje váš život, objednejte si rozbor vaší stávající situace. Uvidíte, že mnohdy malé změny mohou výrazně pomoci a zlepšit vaši situaci.

DALŠÍ INFORMACE K TAI SUI ZDE


Přemýšlíte o rozboru vaší situace a posouzení vašeho Feng Shui? Napište mi, nebo zavolejte. mobil 704 127 111

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Čtyři šťastné Hvězdy tradičního Feng Shui pro rok 2023

Feng Shui v červnu 2023