Usazení Žluté pětky pro rok 2023


Je už zaběhnutým pořádkem, že jednou z věcí, kterou si lidé ve své režii sami často kontrolují, je usazení neblahé Hvězdy jménem Žlutá pětka. Děje se to opět s příchodem nového roku, a přestože mnozí ne vždy dobře vědí, jak na to, a nakonec ani to, co s ní, je častým námětem článků při rozboru toho, co nám nadcházející rok přinese. Pojďme se tedy na tento koncept pocházející z metody Letící Hvězdy blíže podívat.

Celkový koncept vychází z použití metody známé jako Letící Hvězda Feng Shui (XKFS), kdy se pro klasifikaci vlivů používá základní magický čtverec, u nás známý jako Saturnův čtverec o rozměrech 3 × 3 pole. Celkem je tedy tato tabulka tvořena 9 poli, do kterých je po obvodu (vyjma středu) vepsáno 8 trigramů podle světových stran a sekvence pozdějších nebes (viz obrázek).


V tabulce je následně vepsáno 9 různých Hvězd, z nichž některé jsou příznivé a jiné nepříznivé. Každá z Hvězd má své vlastní atributy a přináší jisté vlivy do paláce, který pro danou dobu obsadila. Hvězdy mají svoje jména, dokonce několik, ale nejčastěji jsou označovány jen kombinací barvy a čísla, a proto zde najdeme Rudou sedmičku, Černou dvojku, Bílou jedničku, popřípadě onu již zmíněnou Žlutou pětku.

Sekvence, ve kterých pracuje tradiční Feng Shui, jsou rozdílné, a tak pracujeme například s dvacetiletými celky, ročními anebo měsíčními cykly. Vládnoucí Hvězda daného období (cyklu) se vepíše do centrálního paláce a po obvodu čtverce se rozepíše zbytek Hvězd, a to podle předem daného klíče. Tím bude v každém jednom poli magické mřížky také jedna z devíti Letících Hvězd, čímž je pro daný sektor (palác) definován po celou dobu trvání daného časového období (cyklu) také příslušný metafyzický vliv.

Teď už zbývá jen příslušný palác (čtverec v mřížce) správně lokalizovat v našem prostoru, abychom věděli, jaká Hvězda nám tam v danou dobu úřaduje. Povětšinou se v jednom poli mřížky projevují minimálně 3 Hvězdy. Jedna má vliv 20 let, druhá jeden rok a třetí po dobu aktuálního měsíce (podle čínské astrologie). Čínská astrologie je tím, co určuje střídání těchto cyklů.

Z tohoto úhlu pohledu je tedy rok 2023 posledním rokem dvacetileté periody, které vládne Bílá osmička. Po ní přijde na dalších 20 let Purpurová devítka. Ta bude vládnout od roku 2024 do roku 2043 a já o tom pro vás připravuji řadu textů a přednášky, protože takových výrazných změn v systému tradičního Feng Shui prožije každý osobně jen pár.


Sám o sobě je pak rok 2023 rokem Zelené čtyřky. Sledovat se ještě vyplatí měsíční cyklické proměny, protože jsou dostatečně dlouhé, aby zapůsobily, a abychom nebyli jejich sledováním enormně zaměstnáni a stresováni. Denní a hodinové cykly se sledují jen okrajově a výjimečně při zvláštních příležitostech.

Přinejmenším bychom tedy měli sledovat to, jak se obě formy magických čtverců, forma období 20 let a roční forma promítají do jednoho paláce. To nám totiž trochu poodhalí, jaké vlivy budeme v jednotlivých pokojích mít. Není někdy vůbec snadné propojit jednotlivé paláce mřížky 3 × 3 s konkrétními místy na půdoryse nemovitosti, protože metafyzické vlivy samo sebou nerespektují čáry, které si my nakreslíme do půdorysu, a kterými se domníváme, že Hvězdám vymezíme jejich pole působnosti. Tyto znalosti je potřeba nastudovat, a proto si je zde nelze jen tak popsat. Předpokládejme ale, že váš půdorys není komplikovaný, a vy se v něm budete schopni snadno zorientovat. Pak to, co sledujeme, jsou metafyzické aspekty jednotlivých Hvězd a jejich vliv do našich životů.

Jak už jsem psal, jsou v obecné rovině Hvězdy příznivé i nepříznivé. Mezi ty, kterým věnujeme zvláštní pozornost, jsou Hvězdy nemoci a kalamity. Smyslem tohoto postupu je najít a minimalizovat jejich nepříznivý dopad do našich životů. Z obou magických čtverců vidíme, že dlouhodobě sedí Hvězda kalamity (Žlutá pětka) na jihozápadě a tento rok byla doplněna a tedy ovlivněna pozitivní Hvězdou Bílá jednička. Hvězda nemoci Černá dvojka je dlouhodobě usazena na severovýchodě a tento rok byla podpořena negativní Hvězdou Rudá sedmička. To není dobrá kombinace hlavně pro hlavní vstup nebo kuchyni.

Roční Hvězda kalamity pak v tomto roce navštívila severozápadní sektor, kde doplnila Hvězdu Purpurové devítky, čímž nabrala na síle. Neblahá Hvězda Nemoci pak v tomto roce vstoupila do východního paláce, kde se potkala s Bílou šestkou, a naopak její vliv se tím snížil. Teď, když máme definováno, kde se oba nepříznivé vlivy Nemoci (2) a Kalamity (5) nacházejí, je na vás podívat se do vašich plánů, jaké pokoje jsou tímto vlivem zasaženy a jak nás tohle může znepokojovat. Za mne je pro rok 2023 problematický hlavně sektor SZ a SV. Takže pokud zde máte vstup do domu, pokoje, kde trávíte hodně času a jste v nich tedy také aktivní, popřípadě ložnice, je dobré věnovat jim zvýšenou péči.

V obecné rovině se doporučuje v sektorech, kde se nachází Nemoc (2) a Kalamity (5), vyvarovat otevřeným ohňům lamp a luceren, a to i svíček, včetně rituálních magických obřadů. Obě zmíněné Hvězdy jsou totiž Zemského původu a oheň, v různých formách, jim dělá dobře a probouzí je k životu. Obecné doporučení je vyvarovat se jejich vlivu a tedy nežít tam, kde ony úřadují, ale to jde splnit jen málokdy, a proto je jistý bonus, pokud jejich vliv vyjde do míst, kde máme v našich domech místa, kde netrávíme čas, jako jsou sklady, kumbály, chodby, toalety a koupelny.

Třetím krokem je pak snaha jejich neblahý vliv minimalizovat a jistým způsobem se pokusit takovou neblahou hvězdu uspat. Každý praktik a mistr tradičního Feng Shui má své oblíbené nástroje a techniky, ale všichni se drží základních principů metafyziky, které nás učí, že Země je vyčerpávána Kovem. Element Kovu je pak tím, co byste v takové místnosti měli mít jako relativně dominantní artefakt, přičemž jde hlavně o materiálovou strukturu, tedy železo, bronz a jiné kovové slitiny, včetně skla oproti bílé barvě. To proto, že barva je pro Nebeské Hvězdy neúčinná oproti materiálu. Letící Hvězdy na barvy skoro vůbec nereagují, protože je zajímá hlavně struktura a podstata materie, do které mohou vstoupit a projevit se.

Teď už vám tedy zbývá jen vzít kompas a na co nejlépe zakresleném plánku bytu nebo domu si poznamenat správně světové strany, abyste věděli, kde máte jaké paláce (sektory), a mohli se tak dobře ve svém prostoru zorientovat.

Pokud vás tradiční Feng Shui zajímá víc, přihlaste se na kurzy a semináře do Školy pěti prvků.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Čtyři šťastné Hvězdy tradičního Feng Shui pro rok 2023

Feng Shui v červnu 2023

Feng Shui pro rok 2023 - Velkovévoda Jupiter