Feng Shui v červnu 2023

Na nadcházející dny se dá dívat z různých úhlů – a čím více těchto úhlů jsme schopni vidět, tím objektivnější pohled můžeme mít. Pohled optikou numerologické mřížky, se kterou pracujeme v tradičním Feng Shui při metodách Letící Hvězdy, je jedním z nich, a tak se pojďme podívat na to, co nám tyto konstelace říkají.

V tomto náhledu budeme vycházet z obvyklých metod a pohledů, a tak jste se již s některými postřehy setkali v mých minulých rozborech. Nejdříve se podíváme na vládnoucí Hvězdu měsíce června, měsíce, kterému vládne znamení Zemského Koně s hexagramem Huo Feng Ding. Touto Hvězdou je Weng Čchu, což překládáme jako „civilní/literární kariéra“, ale častěji je známa pod zkratkou Zelená 4. Tato Hvězda je také Hvězdou tohoto roku, a tak se v Saturnově čtverci, kam tyto údaje zapisujeme, pozice zdvojují.

Zelená čtyřka je Hvězdou umění, literatury, studia a akademických dovedností, ale má i romantický rozměr. Je prospěšná všude tam, kde se tvoří, a to nejen psaný text. Je podobného vlivu jako umělecký aspekt (EG) v horoskopech. Protože vládne tomuto roku, je její síla větší a působí i přes svou obecnou neaktuálnost mocněji. Tím, že je v centrálním paláci s Hvězdou prosperity, jde o příznivý čas pro autory, kteří píší a publikují své texty. Otevírá ale také cestu k milostným dobrodružstvím všude tam, kde jsou pozitivní vodní formace. Tam, kde nejsou, se naopak může v milostných vztazích objevit kolize, nestálost a rozchody. Víme, že tento rok je příznivě nakloněn v otázkách vztahů pro znamení Tygra (Yin), Koně (Wu) a Psa (Xu). Těm se Shen Sha Květu broskvoně otevírá na celé roční období.

Severovýchodní sektor s trigramem Hora (Gen) – a tedy všechny, kteří mají své Ming Gua 8 – čeká náročná kombinace, která předznamenává riziko Ohně. Je zde tedy vyšší pravděpodobnost požáru, ale toto riziko se dotýká i těch, kteří mají slabší srdce, protože v tomto měsíci potenciál na konfliktní Oheň roste exponenciálně. Pokud tedy máte hlavní vstup do SV směru, ležíte v severovýchodním paláci, buďte na Oheň a jeho dopady obezřetní.

Západní sektor s trigramem Mokřadu (Dui), a tedy také všichni, kteří mají Ming Gua 7, zas mohou očekávat vyšší riziko problematické Vody. Riziko bude velmi silné nedlouho po slunovratu, kdy se probudí jinové energie a přijde kolizní den Vodní Krysy (23. 5. 2023). Obecně jde o pozitivní Hvězdy, ale s ohledem na čas a kolizi Ohně a Vody je dobré toto vzít v potaz.

Severní sektor s trigramem Vody (Kan), a tedy i ti, kteří mají své Ming Gua 1, potažmo bydlí v severním paláci anebo mají do tohoto směru hlavní vstupy do domu, budou vystaveni vyššímu riziku kolizního Kovu. Je zde i možnost prosperity a spojenectví, hlavně mezi ženami. Devítka jde do své vrcholné fáze, a to je dobré znamení. Riziko je v úrazech ostrými kovovými předměty.

Jižní sektor pak může trpět na problémy s elementem Dřeva. To se týká všech, kteří mají jako Ming Gua 9, protože jih je domovem trigramu Oheň (Li). Přemíra Dřeva se na fyzické rovině projevuje přílišnou nepozorností, nesoustředěností, vyšší mírou kreativity, nervozitou a z ní pocházejícím vztekem. Dvě Osmičky v tomto paláci slibují prosperitu, tak na tom zapracujte a ono to půjde.

Problematický by mohl být sektor severozápadu kvůli neblahé Žluté 5. Tedy pro všechny s Ming Gua 6 a trigramem Qian (Nebesa). A těm, kteří čelí severozápadnímu směru nebo sedí v jeho paláci, doporučím užít energii Kovu, která neblahou pětku vyčerpává. Ohnivá devítka totiž podporuje problematickou Žlutou pětku. Ta přináší kalamity, nehody a jiné neblahé situace.

Ve východním paláci se usadila Nebesa a Země, tedy Bílá 6 a Černá 2. Ženy zde pobývající mohou mít problém s početím, ale obecně je to spíš příznivá kombinace. Palác Hromu (Zheng) a všichni s Ming Gua 3 mohou z prosperity těžit. Duševně slabší pak mohou mít přehnané vize a vidiny, uvádí staré texty.

Palác Větru (Xun) v jihovýchodním směru se stal domovem sedmičky a trojky představuje vztah staršího muže a mladé dívky. Máte-li Ming Gua 4, buďte obezřetní na finanční ztrátu a střežte se aktivně vyhledávat potěšení v dámské společnosti. Tohle v tomto čase nepřinese dobré věci.

Celý tento výčet vlivů vychází z numerologických konstelací aktuálního Saturnova čtverce a v každé konkrétní situaci je ovlivněn faktickým tvarem krajiny, strukturou domu a vlivů, které v něm a kolem něj jsou. Tyto vlivy pak potenciál přijmou a projeví, nebo nevyužijí. Tedy není dobré brát tyto informace na lehkou váhu, ale žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Vědomý člověk pracuje se svým okolím vědomě a tyto informace užije k prospěchu svému i lidí kolem sebe. Nic víc, nic míň. Hezký červen a měsíc Zemského Koně, milí čtenáři.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Čtyři šťastné Hvězdy tradičního Feng Shui pro rok 2023

Feng Shui pro rok 2023 - Velkovévoda Jupiter