Rostliny ve Feng Shui


Otázka: 
Ráda bych se zeptala, jak je to ve Feng Shui s květinami? Někde jsem četla, že jsou nějaké květiny vhodné pro hojnost a podporu bohatství a taky to, že sušené květiny nejsou doma vhodné, protože to je mrtvá energie.

Odpověď:
Ohledně rostlin a jejich vlivu ve Feng Shui bylo napsáno relativně mnoho, ale bohužel většina toho, co se tvrdí, jsou pověry, které s tradičním Feng Shui nemají nic společného, a které jsou spíš dílem autorů evropského esoterismu. Předně si musíme uvědomit, že tradiční Feng Shui se zabývá z daleko větší míry venkovním okolím nebo, jak bychom mohli říct, životním prostředím než interiérovým designem, jak se nám může po přečtení těch mnoha knih zdát. Mistři tradičního Feng Shui vždy vysoce cenili vitální krajinu s dobrým aspektem životního prostředí, které nebylo narušeno přírodními živly.

Pěstování interiérových rostlin, tak jak ho známe dnes, je záležitostí až druhé půlky dvacátého století a v Číně, v době, kdy se formovaly základní teze Feng Shui, bylo neznámé. Bohatí lidé té doby, tedy šlechta, statkáři či obchodníci, kteří toto učení aplikovali do svých životů, si však stavěli rozlehlé zahrady, kde se kochali uměle vytvořenými přírodními scenériemi, o čemž nacházíme mnoho záznamů v literatuře, malířství a hudbě. A protože většina interiérových rostlin je subtropického a tropického podnebí, ani by neobstály v chladnějších oblastech Říše středu.

Přesto, že mýty a legendy staré Číny znají magické rostliny a můžeme se dočíst o posvátných stromech, rostlinách, které propojují nebe a zemi, a o léčivých bylinách, neznám žádné mýty, které by přisuzovaly rostlinám magickou moc nad bohatstvím a prosperitou tak, jak nám to předkládají autoři dnešních knih o Feng Shui. Nesmíme zapomínat, že mnohými autory zmiňovaná Tlustice vejčitá (Crassula ovata) ani není čínská rostlina, protože pochází z jižní Afriky, a nejspíš by se nám i sami Číňané vysmáli, protože v jejich kultuře se uctívají spíš borovice, bambus a slivoň, leknín či chryzantéma. Pokud tedy používali symboliku, která měla simulovat bohatství, obraceli se na samotného taoistického Boha bohatství, či používali obrazy zlatých ingotů ve tvaru podobnému lodičkám.

Pokud však máme prosperitu posílit prostřednictvím tradičního Feng Shui, používáme k tomu metody podporující dobré proudění a shromažďování životadárné Qi (čchi). Aktivujeme příslušné metafyzické aspekty v čase a prostoru, jako je třeba Hvězda Tchien-žen, nebo se využívá výrazného vodního prvku, protože voda jako živel (nikoliv obraz) je spojena právě s prosperitou.

U sušených rostlin a jejich vztahu k tzv. Sha qi jde o pověru jednoznačně. Vždyť v každé rodině se sušily byliny pro lékařské účely, tak jakápak mrtvá neblahá energie? Byliny, a to hlavně ty sušené, jsou pro nás nositelé zdraví. Jiné nám dávají látku (len, bavlna, konopí), jiné používáme na stavbu obydlí a v běžném životě. Představa, že mít doma sušené rostliny, byť naaranžované, znamená mít špatné Feng Shui, je lichá a představuje jen nepochopení toho, jak opravdu prostor a čas ovlivňují náš život. Můžeme se samozřejmě bavit o tom, že suchá aranžmá rostlin jsou nepraktická a pro někoho nehezká, ale rozhodně neznamenají neblahé Feng Shui, jak se nám někteří autoři knih a článků snaží podsunout.

Komentáře

Populární příspěvky z tohoto blogu

Čtyři šťastné Hvězdy tradičního Feng Shui pro rok 2023

Feng Shui v červnu 2023

Feng Shui pro rok 2023 - Velkovévoda Jupiter